Kontaktirajte nas: +382 758-673-2214

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

 • Savjetuje o raspoloživim kreditnim mogućnostima i fondovima tehničke saradnje za ulaganja u otpornost na klimatske promjene u saobraćajnom sektoru, ne samo u okviru EBRD-a, već i u okviru drugih međunarodnih finansijskih institucija
 • Pomaže u pripremi projekata u slučaju da se investicije finansiraju kroz zajam
 • Integriše rad RG u PR i podiže svijest na međunarodnom nivou
Posjeti EBRD web stranicu

Program za Razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP)

 • Savjetuje o raspoloživim programima i fondovima u koje se uklapaju predložene mjere i investicione potrebe
 • Pomaže u pripremi aplikacija za bespovratna ulaganja i tehničku pomoć
 • Integriše rad RG u PR i podiže svijest na međunarodnom nivou
Posjeti UNDP web stranicu

Uprava za saobraćaj (UZS CG)

 • Opšta koordinacija
 • Priprema dizajna projekata, raspored rada i održavanja sa uključenim mjerama otpornosti na klimatske promjene
 • Procena troškova izgradnje i održavanja puteva, uključujući posebno potrebne dodatne mjere otpornosti na klimatske promjene
 • Upravljanje bazom podataka inventara na putevima uključujući procjenu klimatskih rizika
Posjeti UZS web stranicu

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju(ZHMS)

 • Opšta procjena klimatskih promjena u vezi sa saobraćajnim sektorom koristeći istorijske podatke i buduće projekcije
 • Planiranje i rad hardvera i stanica potrebnih za prikupljanje relevantnih podataka za reprezentativne deonice puta
 • Analiza i interpretacija dostupnih podataka za potrebe radnih grupa, izgradnja i održavanje puteva
Posjeti ZHMS web stranicu